Smittevern

 • Generelle smittevernråd må følges.
 • Ved koronasmitte må oppfølging gjøres pr telefon eller video. Ved fare for liv og helse må konsultasjoner gjennomføres med smittevernutstyr.
 • Begrense antall gravide, barn og unge på venterommet for å unngå smitte
 • Leker og annet utstyr som kan videreføre smitte må fjernes
   

Følgende konsultasjoner bør prioriteres for gravide

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst
 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barn behov.
 • Rh Neg gravide,  har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse
 • Konsultasjoner som sikre at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: Infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer ol.
 • Barnet: Risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som eks.  gulsott, infeksjon,
 • Det må sikres at gravide med språkbarrierer forstår informasjon som blir gitt. 
 • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjon

Følgende bør prioriteres for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

 • Følge opp nyfødte – unngå hjemmebesøk, men tilby konsultasjon – tolk ved behov
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (følg råd om smittehåndtering)
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • Følge opp  barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.