Drop-in tilbudet gjelder for alle som jobber i
 • barnehage, SFO, skole (t.o.m. videregående skole) - inkludert vaktmestere, renholdere, kontorpersonale
 • barnevern, inkludert de som er beredskapshjem
 • PPT-tjenesten
 • fritidsklubbene
 • bibliotek
 • helsepersonell 
 • drosjesjåførere bosatt i Rakkestad kommune tilknyttet drosjesentralen i Rakkestad 
Tilbudet gjelder for både fast ansatte, vikarer og lærlinger.
Tilbudet gjelder personer som bor og jobber i Rakkestad kommune og personer som bor i Rakkestad men jobber i annen kommune. 

Tid/sted: 
Vaksinesenteret Rakkestad kommune, Industriveien 3. 
 • Onsdag 04.08.21 kl 13:30-15:30
 • Torsdag 05.08.21 kl 10:00-12:00
Forutsetninger
 • Har fått dose 1 i Rakkestad kommune
 • Må kunne framvises dokumentasjon på hvor man jobber
 • Det skal ha gått 28 dager mellom dosene
 • Ha med gyldig legitimasjon
Tilbudet om drop-in gjelder også for «etternølere dose 1».