Dokumentasjon og hvem som inngår i denne gruppen er lik som ved oppfriskningsdose 3 for denne gruppen. Les mer i link nedenfor, om hvem som inngår i denne gruppen og hva slags dokumentasjon som må til https://www.fhi.no/.../enklere-tilgang-til-3.-dose-for.../

Dette gjelder for deg som er/har:

Er du i denne gruppen og ønsker vaksine, vennligst ta kontakt på vaksine@rakkestad.kommune.no eller ring på tlf: 69225500 for hjelp til timebestilling, evt avklaring av spørsmål eller møt opp på drop-in. Informasjon om drop-in legges ut på våre nettsider og facebooksider.

Medikamentliste:
Abatacept (Orencia®) 
Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) 
Anakinra (Kineret®) 
Azathioprin (Imurel®) 
Baricitinib (Olumiant®) 
Belimumab (Benlysta®) 
Brodalumab (Kyntheum®) 
Certolizumab pegol (Cimizia®) 
Ciklosporin (Sandimmun®) 
Cortison >100 mg daglig >1mnd 
Cyclofosfamid (Sendoxan®) - 1 (se merknad under)
Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd 
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) 
Filgotinib (Jyseleca®) 
Fingolimod (Gilenya®) 
Golilumab (Simponi®) 
Guselkumab (Tremfya®) 
Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd 
Iksekizumab (Talz®) 
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 
Leflunomid (Arava®) 
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) 
Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd 
Mykofenolat (Cellcept®) 
Okrelizumab (Ocrevus®) - 2 og 3 (se merknader under)
Omalizumab (Xolair®) 
Ozanimod (Zeposia®) 
Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd 
Rilonacept (Arcalyst®) 
Risankizumab (Skyrizi®) 
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) - 2 og 3 (se merknader under) 
Secukinumab (Cosentyx®) 
Sulfasalazin (Salazopyrin®) 
Takrolimus (Prograf®) 
Tocilizumab (RoActemra®) 
Tofacitinib (Xeljanz®) 
Upadacitinib (Rinvoq®) 
Ustekinumab (Stelara®) 
Vedolizumab (Entyvio®) - 1 (se merknad under)

Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.
Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.