Myndighetene vil komme med retningslinjer på en rekke områder onsdag 15. april. Det vi vet i dag er at barnehagehverdagen vil være svært forskjellig fra den barnehagehverdagen som er kjent fra tidligere. Rakkestad kommune iverksetter en rekke tiltak for å unngå smittespredning. Tiltakene vil påvirke driften av barnehagen, for eksempel oppholdstid, mat og levering. Dette involverer både dere som foresatte og barna deres. 

Har barnet deres nedsatt immunforsvar eller kronisk sykdom vil vi anbefale at dere tar kontakt med fastlegen. Legen gir råd om barnehagestart.

Alle foresatte vil i slutten av denne uken få et informasjonsskriv hvor tiltak som berører dere og barna blir belyst. I tillegg vil dere bli kontaktet av barnehagen der deres barn har barnehageplass. Dere må være forberedt på at dere blant annet vil bli spurt om hvilket behov dere har for barnehagetilbud de neste ukene.  

Oppholdsbetaling fra 14. april
Regjeringen har besluttet at foreldrebetalingen skal gjenopptas. Dette innebærer at foreldre som benytter et tilbud i barnehagen skal faktureres for dette på ordinær måte fra og med tirsdag 14. april. Forskriften understreker at det skal kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder og departementet viser til at de som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.