På  hjemmesiden til Folkehelseinstituttet står det følgende:
Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
  

Testing, symptomer og sykdomsforløp - Folkehelseinstituttet ►►


I artikkelen opplyses det blant annet om:

  • Symptomer på koronavirus
  • Smitte og inkubasjonstid
  • Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?
  • Hvem bør testes for koronavirus?
  • Kan koronavirus smitte fra personer uten symptomer?
  • Sykdomsforløp
  • Behandling av koronavirussykdom

Artikkelen er generell og til nytte for hele befolkningen.