Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære hvis den/de smittede kan isoleres.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Unntak for karantene

 • Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.
 • I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter
Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Personene anbefales å teste seg 3. og 5. døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Les mer om endringer i TISK-strategien

Prioriteringsrekkefølge for tester:

 • Personer med symptomer
 • Test ved kjent eksponering
  • Test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  • Øvrige nærkontakter
 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
  • Jevnlig testing

Les pressemelding: Dagens krav om innreisekarantene avvikles