Bakgrunnen for at Rakkestad kommune tar kontakt med de eldre er anbefalinger fra Helsedirektoratet om at kommunene måtte ha god oversikt over de enslige eldre hjemmeboende ift utfordringer som oppstår på grunn av koronapandemien.

Teamet som ringer startet med de eldste (98 år) og jobber seg nedover i alder. De har så langt vært i kontakt med ca 100 personer og fortsetter til alle på listen er kontaktet eller at pandemisituasjonen endrer seg vesentlig. 

- Vi får veldig gode tilbakemeldinger og vi opplever at de fleste er glade for at vi ringer. De eldre gir tilbakemeldinger på at de føler seg sett, ivaretatt og trygge i Rakkestad, sier teamet.

 

Samtalene

I samtalene snakkes det om hvordan den enkelte har det, om de er friske, om de har et nettverk rundt seg, om de får handlet mat eller har noen til å gjøre det for seg osv. De som trenger hjelp blir satt i kontakt med Frivilligsentralen.

Det snakkes også om all informasjonen som florerer om korona, om de klarer å holde seg oppdatert og om de vet hva de skal gjøre hvis noe oppstår. 

Til slutt blir alle oppfordret til å være i aktivitet.

Teamet forteller at de opplever at det finnes mange spreke eldre og at de opplever at mange har mye omsorg i seg og ønsker å hjelpe andre med å handle, gå tur osv.

 

Fauske kommune

Ideen til denne ringerunden er inspirert av Fauske kommune, som var en av de første i landet til å gjøre dette. Teamet har vært i kontakt med Fauske og fått gode tips og råd.