Karanteneregler

  • Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn.
  • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.
  • Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres.