Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. 

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk til èn til to faste venner eller èn fast husstand. Det anbefales at alle turer for beboere i omsorgsbolig reduseres til det absolutt nødvendige. 

Det anbefales å holde 2 meters avstand, være nøye med hånddesinfisering og bruke munnbind under hele besøket til den de besøker, ovenfor ansatte og andre beboere.

Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer i omsorgsboligene.

Det anbefales at pårørende/besøkende er ekstra obs på COVID-19 symptomer. Har du som pårørende/besøkende symptomer på COVID-19 skal du ikke komme på besøk. Dette gjelder også når den du skal besøke er vaksinert COVID-19. 

Ta gjerne kontakt med personalet/ledelsen ved omsorgsboligene dersom du har spørsmål og ønsker veiledning, råd osv.