På sidene over finner du støtteordninger for;

 • Kompensasjonsordningen
 • Lønnsstøtteordningen
 • Utsatt innbetaling av skatter- og avgifter
 • Lånegarantiordningen
 • Statens obligasjonsfond
 • Kompensasjonsordning til kommunene
 • Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer
 • Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene
 • Støtte til tapt varelager
 • Kompensasjons- og stimuleringsordninger for kultur
 • Støtteordninger for frivillighet og idrett

Arbeidsliv: velferdsordninger og skjemaer
Regjeringen har iverksatt en rekke ordninger og regelverksendringer for både arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronautbruddet.  

 • Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? - NAV.no
 • Skjemaer for personer om dagpenger ved permittering og sykmelding (NAV.no)
 • Skjemaer for arbeidsgivere om sykepenger, permitteringer, oppsigelser, konkurs (NAV.no)