Rett før påske meldte regjeringen at det var mulig å bruke utendørs idrettsanlegg så lenge Helsedirektoratets retningslinjer om avstand og maksantall på banen ble overholdt.

Ut fra en smittevernfaglig vurdering har kommuneoverlegen i Rakkestad valgt å opprettholde stenging av våre anlegg inntil videre. Begrunnelsen for dette er at det i praksis vil være umulig å gjennomføre treninger o.l. på en forsvarlig måte, uten å gå på kompromiss med smittevernhensyn.

Det gjøres vurderinger fortløpende i Rakkestad kommune og det vil bli gitt beskjed når det igjen er mulig å bruke utendørs anlegg til trening.