Rakkestad kommune, og landet for øvrig, reduserer kommunal aktivitet som ett smitteverntiltak mot Korona- viruset. Rakkestad kommune beslutter derfor at man ikke skal benytte støttekontakttjeneste frem til 26/3-20. Nærmere beskjed vil komme ved en eventuell forlengelse. Det er ikke anledning til å overføre ubrukte støttekontakttimer til påfølgende måneder.

Ved spørsmål, kontakt:         

  • Camilla H. Claussen, tlf. 918 55 013 
  • Kirsti Engedahl, tlf. 458 76 270
  • Mats Stick, tlf. 989 07 887