Besøkende:

  • Alle besøkende til pasienter/beboere der en eller flere har vært utenlands i grønne soner må bruke munnbind ved besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner i 10 dager etter hjemkomst. Det presiseres at det gjelder alle i husstanden, selv om kun 1 har vært utenlands.
  • Det presiseres at dette også gjelder dagsreiser.
  • Det oppfordres til selvpålagt besøkskarantene (dvs at man avventer besøk når man har vært utenlands), selv ved besøk til grønne land og dagsreiser, for å begrense økning av smitte.

Ansatte:

  • Alle ansatte ved helse- og omsorgsinstitusjoner som har vært utenlands i grønne soner skal testes ved hjemkomst til Norge. 
  • Inntil testsvar foreligger skal munnbind benyttes i arbeid.
  • Det presiseres at dette også gjelder dagsreiser.
  • For svenske ansatte gjelder egne regler.

Røde soner:

  • Det presiseres at ved besøk i røde soner skal personer testes og i karantene i 10 dager. Dette gjelder også hvis området ble rødt mens man var på reise. Karantenetiden gjelder selv med negativt testsvar. Ved positivt testsvar skal man i isolasjon.