Informasjon om karantene

Siden det ikke kan utelukkes mutert virus skal medlemmene av husstanden til hver elev som er definert som nærkontakt, være i avklaringskarantene frem til eleven har testet negativt på første test.

Elevene skal testes første gang:  26.4.
Elevene skal testes andre gang : 30.4

Følg anvisning fra skolen angående bestilling av test. 

OBS! Elevene er i karantene til de får bekreftet at andre test er negativ.
Karantene betyr at du ikke skal være sammen med andre enn de du bor sammen med. 

NB! Får elevene symptomer før andre test må eleven isoleres og testes så snart som mulig. I påvente av svaret må resten av husstanden være i karantene. 

Les mer om karantene på:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/
Informasjon på andre språk/information in several languages: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/

Personer som er vaksinert mot Covid -19 for mer enn tre uker siden, eller har gjennomgått covid for mindre enn 6 mnd siden trenger ikke være i avklaringskarantene

Om dere har ytterligere spørsmål kan smitteoppsporingsteamet kontaktes via servicekontoret 69225500.