Slik dagens smittesituasjon er i Rakkestad kan ikke kriseledelsen se at det er grunnlag for å fravike skoleruta slik den er vedtatt.

Ved et eventuelt smitteutbrudd i Rakkestad vil denne saken tas opp på nytt som et mulig tiltak for å hindre videre smittespredning.