Reglene for besøk på Skautun fra mandag:

  • Inntil 2 besøkende på pasientrom. Begrensningen er for at avstand til pasient/beboer og ansatte skal kunne opprettholdes.
  • Ved behov for at flere enn 2 kommer på besøk samtidig: snakk med avdelingen. Det vurderes om besøk kan foregå på pasientrom for en avgrenset periode eller om det må avtales tid på et annet egnet sted.
  • Det er tillatt å ta med pasient/beboer ut på trilletur.
  • Ved tomannsrom på korttidsenheten må besøk i stor grad foregå på anviste plasser på avdelingen – snakk med personalet.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
  • Besøkende skal holde minst 1m avstand til andre. Vi anbefaler minst mulig nærkontakt med pasient/beboer.
  • Besøkende skal være friske (uten symptomer).
  • Besøkende kan ikke ha vært i utlandet de siste 10 dagene.
  • Besøkende kan ikke ha vært sammen med noen som har testet positivt de siste 10 dagene.
  • Besøkende skal vente med å komme på besøk hvis de har vært sammen med noen de siste 10 dagene som testes til negativt prøvesvar foreligger.