I første omgang vil det tilrettelegges for besøk ute. Beboerne og de ansatte på Skautun håper det snart kan åpnes for ytterligere besøk. De nasjonale føringene er styrende for de vedtak som gjøres.

De pårørende ved omsorgsboligene får ytterligere informasjon om besøksordningen tirsdag 12. Mai.