Alle som skal ha et arrangement på offentlig sted SKAL fylle ut og sende inn skjema fra våre nettsider.

Alle som skal ha et privat arrangement hjemme eller andre steder som ikke er et offentlig sted oppfordres til å sende inn skjema
 

Skjema/sjekkliste arrangementer ►►

 
Med arrangement menes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver 
 • andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger.

Med offentlig sted menes: 

Et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, idrettsanlegg.

Felles for alle typer arrangement:

 • Husk 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Ha håndsprit tilgjengelig og/eller god tilgang til håndvask. 
 • Før gjesteliste med kontaktinformasjon, slik at du kan bistå kommunen med eventuell smitteoppsporing.
 • Oppbevar listen i 14 dager.
 • Syke må holde seg hjemme!
 • Informer gjestene om smittevernrådene.

Arrangement på offentlig sted

Les mer om arrangement på Folkehelseinstituttets sider

Regler for private arrangementer

 • Avholdes i lokaler som normalt ikke leies/lånes ut, f.eks eget hjem.
 • Maks 20 personer kan delta, husk at både voksne og barn teller.
 • Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.
 • Det oppfordres til å sende inn skjema/sjekkliste for arrangementer (se over).

For mer om smittevernregler som gjelder ved private og offentlige arrangementer er det oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider

 

Plakat-arrangementer