Følgende åpningstider vil gjelde fra uke 35 (mandag 24. august)

Servicekontoret:

  • Åpningstid fra kl 10.00 - 14.00 
  • Telefontid - 69 22 55 00 - fra kl 08.00 - 15.30

NAV:

  • NAV servicemottak - onsdag og fredag fra kl 12.00 - 14.00
  • Lokal vakttelefon - 406 35 945 - man-fre fra kl 08.00 - 15.00
  • Kundesenteret - 55 55 33 33 - man-fre fra kl 08.00 - 15.30

Begrensninger i lokalet grunnet smittevern;

  • Maks 5 personer i lokalene
  • 1 pc tilgjengelig for publikum, kun 30 minutter pr bruker