Generelt:

 • Besøkende kan ikke ha vært i utlandet de siste 10 dager.
 • Besøkende kan ikke ha symptomer på covid 19.
 • Har du tatt test skal du ikke komme før negativt svar foreligger.
 • Besøkende skal sprite hender før adkomst og avreise.
 • Max 2 personer pr besøk pr boenhet.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealene i omsorgsboligene.
 • Besøkende oppfordres til å holde 1-2 meter avstand til den de besøker.
 • Besøkende skal holde 1-2 meter avstand til andre (beboere/ansatte).
 • Unntak fra restriksjonene kan besluttes (feks ved terminale beboere).
 • Om ønskelig kan beboer tas med ut på trille/gåtur. 

Besøkende til:

 • Andebo:
  • Inngang fra parkeringsplass ved Vannverket.
  • Gå ned langs vegg på høyre side av Andebo bygget.
  • Inngang er ca 20 meter fra parkeringsplass. 
 • Fiolen:
  • Inngang ved avd A.
  • Ring avd Fiolen tlf 91 33 94 89, slik at personalet får låst besøkende inn.
 • Bjørkebo:
  • Inngang hovedinngang Bjørkebo.
 • Alle besøkende skal registrere seg på liste som ligger ved inngangen til omsorgsboligene, slik at vi kan ta kontakt ifm. en evt smittesporing. 
 • Besøkende kan komme uanmeldt. Har beboer i omsorgsbolig allerede besøk av 2 personer, vil man som besøkende måtte vente med å komme på besøk hvis ikke unntak er avtalt.