Informasjon om tidligere tiltak

Oppdatert info 24. mars 2021:
Ingen endring i Rakkestad (eller Viken)
Helseminister Bent Høie la onsdag kveld frem nye og strengere tiltak som gjelder for de deler av landet som ikke er omfattet av strengere tiltak. I de områdene hvor det allerede er innført strenge tiltak videreføres disse. Det betyr at det fortsatt er tiltakene etter koronaforskriftens kapittel 5A som gjelder til og med søndag 11. april.

Info pr. 15. mars 2021
Helseminister Bent Høie informerte i kveld, 15.03 kl 21.00 om behovet for strengere tiltak over en lengre periode for å slå ned smittebølge 3. Tiltakene er på nivå A og innføres allerede fra midnatt natt til tirsdag 16. mars..

Nedenfor kan du lese en tematisk oversikt over tiltakene som gjelder fra midnatt til titrsdag 16.mars og t.o.m søndag 11.april 2021

Les Regjeringens pressemelding her

Presiseringer per 18. mars

Butikk og vareutsalg på gaten

Butikker som er stengt i følge av koronatiltak i covid-19 forskriften kapittel 5A kan ikke flytte sitt vareutvalg og salg ut på gaten. Det er kun tillat med utlevering av varer som er forhåndsbestilte. Det vil si de som har tilrettelagt for «klikk og hent». Bestilte varer kan kun utleveres når det er etablert smittevernfaglig og forsvarlige løsninger for utlevering.

Rideskoler og ridehaller

Rytterforbundet (NRYF) følger de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. All organisert idrett innendørs er avlyst, men hestevelferden skal selvfølgelig opprettholdes. Hestene trenger fôring, mosjon, stell og tilsyn, men vi oppfordrer til at dette utføres slik at helsemyndighetenes tiltak og smittevernråd følges. Klubbaktiviteter skal begrenses mest mulig, og NRYF presiserer også at private aktører og staller er omfattet av den organiserte idretten, jfr. Smittevernloven. Det betyr at rideskoledrift er organisert trening og må opphøre i denne perioden. Les mer på hjemmesiden til Norges Rytterforbund.

Vi presiserer at forskriftens § 16g, andre ledd åpner opp for at organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres utendørs, så lenge det skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. 

Statsforvalteren definerer ridehaller med fire vegger og tak, som innendørs aktivitet.

Er du student og har tenkt å reise hjem til påske

Tenk nøye gjennom hvor du studerer og om det er sjanse for at du kan ta med deg noe smitte hjem. Hvis du tenker det er trygt å reise hjem, så hold deg hjemme hos familien og ikke oppsøk venner og kjente. Man kan holde kontakten uten å treffes. Bestill gjerne en koronatest når du kommer hjem.

Barnebursdager

Det er ikke tillatt å arrangere barnebursdag på offentlig sted. Dette gjelder både innen- og utendørs.  
Vi anbefaler å utsette barnebursdag i hjemmet til etter påske.

Skal du på ferie i bobil?

Skal du på ferie med bobil må du forholde deg til samme reglene som gjelder for fritidsbolig:
Du kan dra til fritidsbolig eller kjøre med din bobil, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

Ingen unntak for toppidrett

Det det er ikke gitt unntak for toppidrett i perioden fra 16. mars til 11. april. Toppidrettsutøvere må forholde seg til reglene om idretts- og fritidsaktiviteter. Kommunen kan ikke gi dispensasjon på en sentral bestemmelse.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig

​ Arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser.

Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under).
Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 
 

Butikker og tjenester

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
Apotek
Bandasjister
Optikere
Vinmonopolet
En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
Bensinstasjoner
Bilverksted
Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
Skjenkestopp.
Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Kulturhuset og kommunale lokaler

Kulturhuset og kommunale lokaler holder stengt til og med søndag 11. april- fornyet dato er: 25.april-21

Dette innebærer:

 • Servicekontoret/NAV - tjenestene tilgjengelige digitalt/pr tlf
 • Kino
 • Bibliotek
 • Lokalsamling
 • Festsal og alle møterom
 • Aktivitetshuset
 • Rakkestad folkebad
 • Gymsaler
 • Andre lokaler

Disse aktivitetene er stengt til og med 18. april (oppdatert info 09.04-21)

 • Oasen, miljøgruppen og alle kurs og aktiviteter via Psykisk helse
 • Dorkas Kafe på Familiesenteret
 • Frivilligsentralen og Utlånsrommet

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Treningssentre.
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
Biblioteker.
Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
Museer.
Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Anbefalinger for besøk, sammenkomster - reiser

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer

Personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.