Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

A A A

Rakkestad sin henvendelse om endret tiltaksnivå ble ikke tatt til følge, pr. 12.04-21

Publisert , Oppdatert 19. april 2021
Koronavirus - informasjon

Koronavirus - informasjon

Statsforvalteren i Viken meddelte Rakkestad kommune at den, sammen med 19 andre kommuner i Viken, fortsatt skulle være omfattet av tiltak etter covid-19 forskriftens nivå A. Rakkestad kommune ønsket selv en innplassering på tiltaksnivå B.

Vedtaket var fattet av Helse- og omsorgsdepartementet etter innspill fra Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Rakkestad kommune gjorde en henstilling til Statsforvalteren i etterkant og ønsket en ny vurdering og nedflytning til nivå B.

Statsforvalteren sendte henvendelsen videre til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Søndag kom tilbakemeldingen hvor beskjeden var at vedtaket om tiltaksnivå A ble opprettholdt.

- Vi forholder oss til informasjonen fra Statsforvalteren. Nå er det viktig at vi står sammen de neste 2 ukene og gjør gode smittevernfaglige vurderinger slik at vi fortsetter det gode arbeidet vi har gjort i lang tid nå.