De siste ukene har det vært full stans i all organisert idrettsaktivitet og de aller fleste har vært veldig flinke til å overholde de nasjonale smittevernrådene sammen med at noen idrettslag har stengt sine anlegg helt ned, har vært med på å hindre/dempe spredning av koronasmitte. Med påsken like foran oss og mange fridager ser kommuneoverlegen at fristelsen fort kan bli for stor ift å treffes og f.eks spille fotball mot hverandre. Det vil ikke være forenlig med de nasjonale smittevernreglene.

- Dette er vedlig leit, men vi ser at det er svært krevende å overholde de nasjonale rådene om å holde avstand når barn og unge møtes for å spille ball. Derfor ser vi ikke at vi har annen mulighet enn å stenge disse banene, sier kommuneoverlege Astrid Rutherford.

Dette gjelder blandt annet fotballbanene på Rakkestad stadion og Os skole, ballbingene på Kirkeng skole, Bergenhus skole og Holøsåsen, i tillegg til Møteplassen utenfor Rakkestadhallen og evt andre baner/binger.

Anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Norges Idrettsforbund har besluttet stans i all organisert aktivitet ut april. Det betyr kamper og treninger i regi av idrettslagene. I mediebildet og sosiale medier forøvrig diskuteres det om frivillig trening i små grupper kan forekomme. Fotballforbundet har laget følgende enkle råd basert på helsemyndighetenes anbefalinger; 

  • Fysisk avstand på 1-2 meter
  • Nulltoleranse for de med symptomer på forkjølesle/sykdom
  • Ikke mer enn 5 i samme gruppe
  • Det anbefales at faste grupper møtes

Dette ser Rutherford kan være svært vanskelig å overholde, det betyr i realiteten at man ikke kan spille fotball mot hverandre når man møtes. For barn og unge vil dette være krevende, derfor går Rakkestad kommune til det skritt og stenger banene/bingene.

- Jeg håper idrettslagene er flinke til å legge ut forslag til øvelser og egentrening slik at vi alle oppfordrer til fysisk aktivitet, selv om vi ikke skal ha så mye kontakt i disse dager, avslutter kommuneoverlege Astrid Rutherford.