Har du helsefaglig bakgrunn/erfaring og kan bidra?

Vi trenger å vite navnet ditt, kontaktinformasjon og hva slags helsefaglig utdanning eller erfaring du har. 

Registrer deg her

Kommunen har et mottak for henvendelsene, og alle som melder seg blir kontaktet.

Hvorfor gjør Rakkestad kommune denne henvendelsen?

Vi har behov for å rekruttere frivillige med relevant kompetanse innen helse og omsorg. Vi ønsker å rekruttere deg som kan bistå kommunen med å støtte opp om kritiske funksjoner i kommunens tjenesteleveranse, i tilfelle koronasituasjonen skulle tilspisse seg ytterligere.

- Vi ønsker å gjøre dette for å sikre oss og planlegge tilgang til arbeidskraft for en krise, sier ordfører Karoline Fjeldstad. - Vi vet ikke når du blir bedt om å stille til tjenesten, men det kan skje på veldig kort varsel, fortsetter ordføreren.

Arbeidet er lønnet etter gjeldene regleverk.

Vi ber derfor deg med relevant kompetanse innen helse og omsorg til å melde deg uavhengig av nåværende jobbstatus, forutsatt at du selv ikke er i risikogruppe for korona (covid-19).