Rakkestad kommune har sendt søknad til Fylkesmannen i Oslo og Viken med forespørsel om utvidet åpningstid fra kl 12.00.

Det gjeldende regelverk sier at butikker kan ha åpent fra kl 14.00 - 20.00 søndager i desember. 

Det er dagens krevende koronasituasjon som er bakgrunn for søknaden og ønsket om å spre de besøkende ut i tid.

Kommuneoverlege Astrid Rutherford støtter søknaden og henviser til Folkehelsetilsynets nettsider hvor det  blant annet står; Det kan være fornuftig å ha utvidede åpningstider og tilbud over flere dager for å unngå at mange kunder samles samtidig.

Ordfører Karoline Fjeldstad sier at dette er et godt initiativ fra handelsstanden som Rakkestad kommune støtter og håper fylkesmannen vil se positivt på søknaden.