Rakkestad kommune åpner mandag (16.3.2020) «et eget legekontor» for å ivareta pasienter med øvre luftveisinfeksjoner, herunder feber, hoste, langvarig halsbetennelse og redusert almenntilstand. Hensikten er å forhindre smitte, foreta undersøkelser og ta prøver uten å øke smittepresset på legekontorene og andre pasienter.

Kontoret har åpent mandag – fredag fra kl. 12.15 – kl. 16.00. 

Pasienter skal ringe fastlegekontorene som normalt, som setter opp timer på dette legekontoret. Samtidig gis det mer detaljert informasjon til pasientene. 

Legekontoret bemannes med leger fra både Rakkestad legesenter og Bygdelegene og sykepleiere fra Rakkestad kommune.

Kontoret vil være bemannet så lenge behovet er til stede som følge av den pågående koronapandemien.