Intervall vaksinering dose 2 for innbyggere i Rakkestad avkortes.
Alle innbyggere som står for tur til revaksinering dose 2, vil bli varslet om endret time via sms. Det er i størrelsesorden 3 000 timer som skal flyttes. Rakkestad kommune har forståelse for at endret time kan havne på et ubeleilig tidspunkt for enkelte, men ber innstendig om at den enkelte innbygger tar de grep som kreves for å møte til ny time. Det er lite handlingsrom for endring av utsendte timer for vaksinering.

Sms’er med endret time for revaksinering vil bli sendt ut fortløpende fom mandag 16. august 2021. 

Rakkestad kommune minner samtidig om viktigheten av at de som møter til revaksinering, har fylt ut egenerklæring før oppmøte. Lenke til egenerklæring fremkommer i sms som dere mottar, og skal fylles ut kort tid før oppmøte til time.