Det betyr i praksis at Rakkestad kommune er tilbake til situasjonen før 10. august; 

  • Besøksforbud på Skautun og omsorgsboliger i tilknytning til Skautun oppheves delvis. Se egen informasjon.
  • Det åpnes opp for utleie i kommunale lokaler 
  • Rakkestad kommunale bad planlegges åpnet mandag 7. september grunnet renovasjon
  • Kino og bibliotek åpnes
  • Kommunale badeplasser åpner
  • Lokale lag og foreningers treninger, kamper, samlinger, arrangementer og øvelser kan igjen arrangeres
  • Rakkestadhallene (Rakkestad og Degernes) og gymsalene åpnes