Arrangementer
Folkehelseinstituttet  anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer (inkludert deltagere, utøvere og publikum).
For arrangementer over 100 personer må det gjøres en risikovurdering. Rakkestad kommune kan kontaktes for råd.
 
Små, lokale arrangement hvor et begrenset antall mennesker møter (under 30 personer), og hvor arrangør har god oversikt over hvem som deltar, kan gå som planlagt. Vi ber om at arrangør har dialog med deltakere i forkant for å sikre at  personer som kommer er friske ( ikke har symptomer på luftveisinfeksjoner), og ikke  potensielle smittebærere ( vært i områder med høy smittespredning eller er i karantene)
 
Alle arrangement som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronasmitte i Rakkestad skal avlyses etter pålegg fra kommuneoverlegen. Risikogrupper defineres av folkehelseinstituttet som:
  • Eldre personer (>65 år)
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen
 
Treninger og kamper
  • Treninger og kamper i hall eller utendørs går som vanlig. Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta. Kamper der man forventer over 100 personer tilsammen må avklares med kommunelegen.
  • Ikke drikk av samme drikkeflaske.
  • Unngå nærkontakt, håndhilsning, high five, klemmer og kos mm. Så godt det lar seg gjøre bør avstanden være 1 meter.
  • Mat og drikke bør ikke selges.
  • Vi understreker igjen betydningen av god hygiene og nødvendigheten av at alle tar et felles ansvar for å ikke eskalere en allerede krevende situasjon.
Det er det enkelte lag, forening og arrangør som selv må ta avgjørelsen, basert på nasjonale råd og føringer og anbefalingene over.