Det viktigste
Si ja til vaksine!
Hold deg hjemme og test deg når du er syk!

 

Isolasjon - karantene

Felles regler for isolasjon og smittekarantene uavhengig av virusvariant.

Se detaljer på smittekarantene og isolasjon – spørsmål og svar.

Private hjem og sosial kontakt

  • Hold 1m avstand til andre enn de du bor med og tilsvarende nære. Unntak for barn i barnehager og barneskoler, og ved utøvelse av tjenester for barn og unge / sårbare grupper.
  • Oppfordring om maks 10 gjester i tillegg til de du bor sammen med, maks 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
  • Risikogrupper og uvaksinerte bør skjerme seg.
  • Treff andre utendørs når det er mulig.
  • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig for alle aldergrupper.

Barn og unge under 20 år:

Barn til og med ungdomsskole: Utendørs anbefales gruppestørrelse etter nivå i trafikklysmodellen i skolen.
Innendørs gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort.

Barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. 
Egne anbefalinger for idrettsarrangementer for barn og unge utendørs, se regjeringen.no/arrangementer.

Voksne over 20 år:

Innendørs: Anbefales utsatt/avlyst.
Utendørs: Anbefalt maks 20 personer og 1m avstand.

Toppidrett kan gjennomføres tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene.

Arrangementer

Begrens sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på.

Se spørsmål om arrangementer og private sammenkomster for råd og regler.

Her er noen hovedpunkter:

Regler ved gjennomføring av arrangementer innendørs og utendørs:
Skjenkestopp.
Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde minst 1m avstand til andre som ikke er i samme husstand el tilsvarende nære.

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
Innendørs: Maks 20 personer, maks 50 personer ved minnestund.
Utendørs: Maks 50 personer.
Munnbindpåbud. 

Offentlige arrangementer innendørs:
Uten faste tilviste plasser: Maks 20 personer.
Med faste tilviste plasser: Maks 50 personer.
Munnbindpåbud.

Offentlig arrangementer utendørs:
Uten faste tilviste plasser: Maks 100 personer.
Med faste tilviste plasser: Kohorter på 200 x 3 personer.
Munnbind anbefales.

Ankomst Norge

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.

Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.

Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må i tillegg teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt. Egne regler gjelder for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten.

Se innreise til Norge for unntak.

Kollektivtransport/taxi

Anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme seg til arrangement. Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand. I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Butikker/kjøpesentre

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand.

Restauranter, kafeer og uteliv

Skjenkestopp

  • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
  • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som normalt innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1m (f.eks dansing).
  • Serveringsstedet skal sørge for smittevernet, men du må også passe på at dere ikke er for mange.
  • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntak mens man sitter ved bordet.
  • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Skoler, barnehager og SFO

Skolene i Rakkestad har hjemmeskole ut dette skoleåret.

Det oppfordres til at foresatte holder barna hjemme fra SFO resten av året for å avhjelpe smittesituasjonen. Vi refunderer foreldrebetaling dag for dag, for de som velger å ikke benytte SFO. 

Barnehagene stenger ikke, men vi oppfordrer foresatte til å finne andre løsninger eller ha barna hjemme i ukene 51 og 52. Foreldre får informasjon fra barnehagene. Det er ikke forventet at foreldre tar seg fri fra jobb og taper inntekt for å holde barna hjemme fra barnehagen. Vi refunderer foreldrebetaling dag for dag, for de som velger å ikke benytte barnehagen, i uke 51 og 52.

Rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

Les mer om skoler, SFO og barnehager her.

Arbeidsliv

Arbeidsgivere pålegges å sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Anbefaling om 1m avstand og bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet.

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng

Holdes kun åpent for:

Individuell trening, krav om 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
Skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening, konkurransesvømming med arrangør.
Rehabilitering og opptrening individuelt / i mindre grupper med arrangør.
Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift. Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Biblioteker, museer

Munnbindpåbud.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Frisør, hudpleier o.l

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.

Smittevernfaglig forsvarlig drift:

Sørge for at det er mulig å holde minst 1m avstand, rutiner for god hygiene og renhold, fastsette hvor mange som maks kan være i lokalene og sørge for at dette blir overholdt.

Registrere opplysninger til gjester (unntak for bibliotek, butikker/kjøpsentre).