Nå er det satt 400.000 vaksinedoser i Norge. For en uke siden var tallet 300.000.

På bare en uke ble det altså satt rundt 100.000 flere doser.
Vaksinetempoet har skutt fart. Og mye tyder på at det vil gå enda raskere i tiden fremover.

I februar ligger Norge an til å få om lag 350.000 vaksinedoser.
Hvis alt går som planlagt, vil vi i mars få nesten dobbelt så mange doser som i februar.
I april får vi sannsynligvis betydelig flere enn i mars.

Samtidig vil det alltid være usikkerhet rundt vaksineleveranser.
Vi må derfor også i tiden fremover være forberedt på både gode og dårlige nyheter.
Den siste meldingen om at AstraZeneca kanskje ikke vil klare å levere alle dosene som planlagt til EU-landene i andre kvartal, viser dette.
Denne usikkerheten har vi vært kjent med, og den er derfor tatt høyde for i FHIs vaksineringsscenarier.
På grunn av usikkerheten, opererer FHI og vi med både et nøkternt og et optimistisk scenario når vi skal anslå når befolkningen vil være vaksinert.
Disse prognosene står seg fortsatt. 

Selv om det er flere vaksiner på vei, er det viktig at vi utnytter de vi har fått på en best mulig måte.

VG fortalte denne uken at noen kommuner kaster vaksinedoser som kunne ha vært brukt fordi de tolker FHIs vaksineråd til at man bare kan trekke opp seks doser av Pfizerglassene.   
Doser fra ulike hetteglass skal ikke blandes, men det er viktig at vi bruker alle vaksinedosene som kan trekkes opp av ett og samme glass.

Vi hadde dialog med FHI og Legemiddelverket om dette i går, og de er tydelige på at det er trygt å ta ut en syvende dose dersom man får det til.

Regjeringen har akkurat besluttet å inngå avtale med vaksineprodusenten Moderna om kjøp av mer vaksine.
Den nye avtalen, som har kommet i stand gjennom EU-samarbeidet, kan sikre Norge tilgang på 2,46 millioner flere vaksinedoser fra tredje kvartal.  

Det viktigste med denne avtalen er at den kan sikre Norge tidlig tilgang til nye vaksiner som vil kunne bekjempe nye virusvarianter.
Dette er av stor betydning, siden det kan komme nye varianter som er vanskeligere å stoppe med dagens vaksiner. Med denne avtalen, og med avtalen som nylig ble inngått med Pfizer-BioNTech, er vi langt bedre rustet til å møte fremtidige utbrudd med nye varianter, dersom de kommer.

I tillegg til dette har regjeringen besluttet å investere ytterligere 200 millioner kroner i CEPI - den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier. Midlene skal bidra til utvikling av vaksiner som kan beskytte mot fremtidige virusvarianter.

Mens de fleste vaksineprodusentene utvikler vaksiner etter at variantene har oppstått, satser CEPI på å støtte utviklingen av vaksiner mot et bredt spekter av virusvarianter, også fremtidige varianter.

I tillegg til Norges bidrag, meldte Tyskland nylig at de vil bidra med over 2 milliarder kroner til CEPI. Dette er veldig viktige bidrag for å bekjempe nye varianter av viruset.

For hver uke som går, vaksineres flere nordmenn mot covid-19.

Når enda flere i samfunnet er vaksinert, vil vi kunne lette på flere av tiltakene. Jeg vet at mange av dere er utålmodige, og lurer på når dette vil skje.

I midten av mars skal regjeringen vurdere de nasjonale tiltakene på nytt. Smittesituasjonen vil ligge til grunn for disse vurderingene.
Senere i mars skal vi legge frem en plan for hvordan vi gradvis kan gjenåpne samfunnet igjen. FHI og Helsedirektoratet jobber med dette nå, og vil komme med anbefalinger til regjeringen. Dette kommer vi derfor tilbake til i siste halvdel av mars.

Vi går mot lysere tider.