Rakkestad kommune rammes av disse endringene, og vil i noen uker ha færre doser tilgjengelig hvis de blir gjennomført.

Regjeringen sier at endringen av vaksinestrategien bare kan gjennomføres hvis kommunene som først mister doser kan vaksinere i et langt hurtigere tempo i fellesferien. Det skal avklares i møter mellom regjeringen, statsforvalteren og kommunene nå i de nærmeste ukene.

Godt planlagt vaksineringsløp - krevende å endre
Vaksineringen har fulgt en rute og en kalender siden den kom i gang i januar. Kommunene har med regjeringen og Folkehelseinstituttet i ryggen, skapt forventninger om når de forskjellige grupper av befolkningen kan få sin vaksine. Det kan nå bli endret, trass i at det selv på kort sikt har marginale effekter. Det skaper oversiktlighet og støy. Regjeringen, Folkehelseinstituttet og kommunene mister tillit og troverdighet, og lager problemer for befolkningen med denne og andre endringer. Den nye vaksinestrategien må kort og godt legges bort.

Regjeringen går seg bort i alle endringene. Det er bare en uke siden Folkehelseinstituttet mente at pandemien ville være slått tilbake i Norge sent i juni eller tidlig i juli. Hva er da formålet med de stadige strategiendringer.

Rakkestad kommune har lagt et program for å sette hoveddelen av vaksinedosene i juni og juli. Personell er disponert og arbeidsplaner satt opp. Arbeidskraften har lagt sine ferieplaner o.a. i forhold til dette opplegget. Det er så godt som umulig å gjøre endringer i dette programmet nå. Av den grunn må vaksinasjonen gå som allerede planlagt.

Kommunene og dens innbyggere og ansatte tåler ikke å stilles overfor uforståelige endringer av denne karakter etter å ha stått i første rekke av pandemihåndteringen siden 12. mars 2020. Det bør regjeringen ta inn over seg og ikke bare snakke om.

Rakkestad kommune mener for øvrig at det er tvilsomt om en såpass sterk skjevfordeling av vaksiner – spesielt i en situasjon med lavt smittenivå og vaksiner tatt ut av vaksineprogrammet– er forenlig med befolkningens rett til likt helsetilbud uavhengig av bosted.

Det siste momentet vil bli gjort til et tema overfor statsforvalteren og regjeringen.