For noen uker siden var det et stort smitteutbrudd i Indre Østfold kommune. Rakkestad kommune definerte seg som en del av det felles smitteområdet. Nå er det et smitteutbrudd i Nedre Glommaregionen som kan ha potensial til å bli i alle fall like alvorlig. 

Det er indikasjoner på at dette smitteutbruddet også har forgreininger til Rakkestad kommune. I løpet av noen dager vil vi kunne slå fast om dette er tilfellet. 

Smitteutbruddet i Nedre Glommaregionen har et opphav i arrangement(er) knyttet til den religiøse høytiden Ashura. Innbyggere i Rakkestad kommune som har deltatt i markeringen av høytiden, oppfordres til å teste seg så snart som mulig. Spørsmål om karantene rettes til koronatelefonen/smittevernkontoret 69 22 55 00. Det er svært viktig for Rakkestad kommune å unngå et smitteutbrudd i lokalsamfunnet. 

I Norge er smitte av Covid 19 viruset økende. Vi henstiller av den grunn til et fortsatt sterkt fokus på smittevern blant våre innbyggere. Av hensyn til deres egne helse og for å kunne håndtere både smitte i kommunen i den tiden vi går gjennom.