Mange er vaksinert i Rakkestad

​I dag er 85,06 prosent (5 672 mennesker) av den voksne befolkningen fullvaksinert, 16 og 17 åringene har fått første vaksinedose og 12 – 15 åringene får sin vaksine torsdag og fredag i denne uka og kommende mandag. Vaksinedekningen i Rakkestadsamfunnet er god. 

Vi må i fellesskap fortsatt håndtere de utfordringer som følger med pandemien. 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler kommunene å prioritere vaksinasjon, deretter testing og til slutt smittesporing. '

 

Vaksinasjon

Rakkestad kommune fullfører vaksinasjonsprogrammet etter planen. Vi ligger godt an i dette arbeidet. Tilgangen på vaksiner er god. Vi anbefaler alle å vaksinere seg. Det bidrar til raskere å oppnå flokkimmunitet i befolkningen. 

 

Testing

Testing er et viktig virkemiddel for å holde pandemien i sjakk framover. Rakkestad kommune holder teststasjonen opp på hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 fra slutten av neste uke for å kunne ta tester på de som trenger det. Det gis nærmere informasjon om dette opplegget i begynnelsen av neste uke. 

 

Smittesporing

Smittesporing er det tredje tiltaket. Det gjennomføres framover mest i de nære relasjoner til de smittede. Fordi den overveiende del av befolkningen er nå godt beskyttet mot viruset, har dette tiltaket ikke den samme aktualitet som tidligere. 

 

Pandemien pågår enda. De alminnelige forsiktighetsregler gjelder derfor fortsatt. Den enkelte bør holde seg hjemme og teste seg ved symptomer på sykdommen.