Vi oppfordrer alle til fortsatt å stå sammen om denne dugnaden. Hver og en av oss kan gjøre mange små og store ting, som f.eks å handle på ulike tider av døgnet, unngå store og små samlinger/selskap være gode på desinfeksjon/håndvask, være hjemme hvis man føler seg syk, teste seg ved mistanke om smitte mm.
 
Situasjonen i Rakkestad kommune kan endre seg, i begge retninger og tiltak kan opptrappes ytterligere eller tas ned og normaliseres.
 
Etter møte i kriseledelsen mandag 10. august innføres tiltak fra mandag 10. august kl 15.00 til og med søndag 23. august
 
 • Besøksforbud på Skautun og omsorgsboliger i tilknytning til Skautun 
 • Påbud om munnbind for ansatte i helse og omsorg etter nærmere bestemmelser 
 • Forsterket testkapasitet ved smittevernkontoret
 • Testing i helgene ved behov
 • Henvendelser om ønske om å bli testet gjøres til servicekontoret på tlf 69 22 55 00 kl 08.00 - 15.30 mandag til fredag eller din fastlege
   
 • All utleie i kommunale lokaler avlyses
 • Åpning av Rakkestad kommunale bad 17. august utsettes
 • Kino og bibliotek stenges
 • Kommunale badeplasser stenges
 • Lokale lag og foreningers treninger, kamper, samlinger, arrangementer og øvelser avlyses 
 • Rakkestadhallene (Rakkestad og Degernes) og gymsalene stenges
   
 • Hjemmekontor for ansatte vurderes i hvert enkelt tilfelle 
 • Rakkestad kommune henstiller til ansatte om ikke å reise utenlands
 • Folkevalgtopplæring 19. og 20. august utsettes
 • Politiske møter gjennomføres vurderes gjennomført digitalt
   
 • Næringslivet oppfordres til et forsterket fokus på smittevern
Skolestart
Åpning av skolene går som planlagt, på gult nivå, forutsatt at situasjonen i Rakkestad kommune ikke forverres.