Regjeringen anbefaler bruk av munnbind på kollektivtrafikk i rushtiden på følgende steder fra mandag:
  • På reiser i Oslo kommune
  • På reiser til og fra Oslo kommune
  • På reiser i bo- og arbeidsregionen Indre Østfold (Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet og Marker kommuner)
Rådet gjelder i første omgang i 14 dager og gjelder for reiser der det ikke kan opprettholdes 1 meters avstand.
 
Rådene om munnbind gjelder ikke barn i barneskolealder (7. klasse eller lavere). Barn under 2 år skal ikke bruke munnbind.
 
Reduserer smitterisikoen
Holder du minst 1 meters avstand reduserer du smitterisikoen med 80 %.
Bruker du munnbind reduserer du smitterisikoen med 40 %.
1-meteren er fortsatt vårt viktigste bidrag for å hindre smittespredning.
 
Bruk av munnbind og 1 meter avstand beskytter ikke bare deg, den beskytter også andre fra å bli smittet av deg.
 
Rakkestad kommune oppfordrer alle som er omfattet av regjeringens anbefalinger å etterleve disse.