Sterke anbefalinger om å begrense sosiale sammenkomster

– Det er ikke tid for sosiale sammenkomster nå, sier kommuneoverlege Astrid Rutherford.
 
I kommunene rundt oss er det innført strengere praksis enn de nasjonale føringene om 20 personer i privat regi på offentlige sted, som Rakkestad kommune også slutter seg til. 
 
Rakkestad kommune anbefaler sterkt følgende:
 
Alle private fester, selskaper og sosiale sammenkomster bør avlyses eller utsettes, med mindre det kan gjennomføres i tråd med nasjonale regler i private hjem, hager og hytter (5 gjester).
 
Rakkestad kommune anbefaler en grense på 5 gjester for alle private sosiale sammenkomster, også i leide lokaler. De nasjonale unntakene for større familier og kohorter for barn gjelder fortsatt.
 
I Rakkestad kommune gjøres det i denne sammenheng ikke noen forskjell på fest, julebord, vennetreff, foreningsmøter eller lignende. 

Idrett og andre fritidsaktiviteter

Slik situasjonen er nå er det størst risiko ved at voksne og de eldste ungdommene møtes sosialt. I idrett og andre fritidsaktiviteter er det stort sett faste grupper, og lag og foreninger er flinke til å følge smittevernreglene. Samtidig er det bedre at barn og unge møtes i sine faste miljøer enn at de møtes i nye miljøer slik det kan bli hvis de ikke har aktiviteter å gå til.
 
Rakkestad kommune anbefaler sterkt følgende:
 
For alle aldre i breddeidretten frarådes gjennomføring av stevner, cuper, turneringer og kamper. Dette for å unngå unødvendige reiser til og besøk fra andre kommuner.
 
Organisert idrett/trening og andre fritidsaktiviteter kan gå som normalt for alle aldersgrupper, ihht nasjonale smittevernregler.

Helse- og omsorgsinstitusjoner

Det er viktig for oss at beboere og pasienter kan ta imot besøk på en trygg måte. Vi strekker oss langt for å holde åpent så sant vi finner det forsvarlig. Sårbare pasienter må beskyttes mot smitte, samtidig som vi vet hvor viktig det er at de får ha kontakt med sine nære. Vi forsøker hele tiden å finne en balanse mellom disse to hensyn. Vi må også sikre driften ved våre tjenestesteder, slik at vi kan ha forsvarlig drift til enhver tid.
 
Anbefalinger for Skautun, omsorgsboliger i tilknytning til Skautun og boliger med helsepersonell til stede:
 
Ansatte bruker munnbind i pasient-/beboernær kontakt.
 
Besøkende bruker munnbind og avstand på 1 meter opprettholdes under besøket. 
 
Korttidsenheten Skautun: Inntil 2 besøkende av gangen. Besøk gjennomføres i oppholdsrom til venstre for inngangspartiet. 
 
Langtidsenhetene Skautun: Inntil 2 besøkende av gangen. Besøk gjennomføres på beboers rom.
 
Omsorgsboliger i tilknytning til Skautun og boliger med helsepersonell til stede er private hjem der kommunen ikke kan pålegge begrensning i besøk. Det oppfordres likevel sterkt til å begrense besøk, samt være nøye med alle smitteverntiltak i slike boliger. Besøk gjennomføres i beboers omsorgsbolig/bolig.
 
Rakkestad kommune ber pårørende om at det utvises forsiktighet med å ta med pasienter og beboere fra Skautun og omsorgsboliger/boliger med helsepersonell, hjem på besøk.
 
Ta kontakt med ansatte og/eller leder med spørsmål som gjelder andre behov.-

Munnbind

Rakkestad kommune anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder der det er vanskelig å holde 1 meter avstand til andre. Husk at avstand fortsatt er det viktigste for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre tiltak, men må komme i tillegg, ifølge Folkehelseinstituttet.
 
Rakkestad kommune anbefaler sterkt følgende:
 
Anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder der det samles mye mennesker og er vanskelig å holde 1 meters avstand.
 
Anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
 
Passasjerer oppfordres til å bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Oppfordringen til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 

Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Les mer her om unntakene.

Skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager er på gult nivå og jobber videre med de ulike tiltakene dette medfører. 

Rakkestad kommune vil særlig minne om følgende nasjonale regler og anbefalinger

Unngå unødvendige reiser innenlands.
 
Holde deg mest mulig hjemme, begrense sosial kontakt. 
 
Maks 5 gjester i tillegg til de du bor sammen med. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. 
 
Skjenkestopp ved midnatt for utelivsbransjen. Ingen innslipp etter kl. 22. Kun bordservering av alkohol.
 
Unge og voksne som har vært i situasjoner uten å holde meteren, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogruppene.

Kontakt

Har du spørsmål om gjennomføring av arrangementer og samlinger, kontakt;

Kåre Kristiansen, seksjonsleder Kommunikasjon og kultur

kare.kristiansen@rakkestad.kommune.no

99 69 29 91