Enda er ikke dette virusutbruddet slått tilbake. Det er en pågående smittesituasjon. Vi må påregne at det temmelig sikkert går ganske mange dager før det hele er over.

Ansatte i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Hjembaserte tjenester gjør hver dag en heltemodig innsats for å ta godt vare på beboerne i omsorgsboligene.

Rakkestad kommune er uendelig leie og triste for at sårbare eldre blir rammet på denne måte og at det skjer midt i jule- og nyttårshøytiden. Våre tanker går spesielt til familiene og pårørende til de avdøde. Rakkestad kommune gjør alt som er mulig for å slå ned utbruddet og for at færrest mulig skal bli rammet.
 

Karoline Fjeldstad                  Alf Thode Skog
Ordfører                                  Rådmann