Kommuneoverlege Astrid Rutherford pålegger nå arrangører å avlyse arrangement som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronasmitte i Rakkestad. Dette gjelder fra og med 10. mars til og med 22. mars.
 
- Dette er et føre-var prinsipp som vi tar av smittevernhensyn, sier Rutherford. Hun ber alle arrangører om å vurdere om arrangementet skal gjennomføres eller ikke. - Hvis du er i tvil bør du avlyse arrangementet, sier Rutherford.
 
Vi ber arrangører om å følge med på Rakkestad kommune sine nettsider for oppdatert informasjon. Alle som er usikre på deltagelse ut fra egen helsesituasjon må vurdere dette sammen med fastlegen.
 
 
Råd for større arrangement
Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om at alle større innendørsarrangementer med over 500 deltakere avlyses. Øvrige arrangement med over 100 deltakere vurderes i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Anbefalingene gjelder inntil videre.