Brannvesenene i branndistriktet til Øst 110-sentral har allerede innført omfattende hygienetiltak og andre tiltak som skal forebygge smitte med Covid-19-viruset. Både branndistriktet, Norge og verden står i en krevende situasjon, der det viktigste tiltaket mot smitte er å begrense kontakt med andre. Derfor har brannvesenene i vår region blitt enige om å iverksette ytterligere tiltak for å sørge for at beredskapen blir ivaretatt.  

- Nå har vi fokus på å holde de operative mannskapene våre friske og klare til innsats for liv og helse. Brannvesenet er en samfunnskritisk funksjon som må opprettholde beredskap for lovpålagte livreddende oppgaver, og vi skal kunne takle at denne situasjonen kan bli langvarig. Folk skal kunne stole på at vi rykker ut til livreddende innsats, sier brannsjef Terje Romfog. 

I normalsituasjon rykker brannvesenet rutinemessig ut for å bistå politi og helse under ulike typer oppdrag. Eksempelvis bistår brannvesenet hvis folk må bæres eller løftes. I situasjonen vi nå står i, fokuserer alle nødetatene på sine primæroppgaver, og i dag har brannvesenene i vår regionen besluttet at vi ikke skal rykke ut til slike bistandsoppdrag. 

- Hensikten er å skjerme de operative mannskapene i både brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten mot smitte med Covid-19-viruset. Vi vil fortsatt rykke ut til hjertestans, trafikkulykker og andre akutte livreddende oppdrag i samarbeid med de andre nødetatene, sier Romfog. 

Tiltaket vil bli iverksatt fra tirsdag 17. mars. 

- Vi understreker at brannvesenet fortsatt skal rykke ut til alle oppdrag der liv og helse er i fare og at beredskapen fungerer som normalt, sier Romfog.