Sender ut sms når timer er lagt ut

Rakkestad kommune vil sende ut sms til alle mellom 45 og 64 år når timer  er lagt ut og det er åpnet for å bestille seg time på Rakkestad kommune | ReMin. Det er viktig å være klar over om man bestiller seg time i kulturhuset eller på vaksinesenteret i Rådhusveien 1. Systemet Remin, som Rakkestad kommune bruker, sender også ut en påminnelse før vaksinetimen hvor dato, klokkeslett og sted er angitt.

Utvider kapasitet, tar i bruk kulturhuset 3 dager

For å løse oppdraget fra Regjeringen må Rakkestad kommune utvide vaksinekapasiteten. Det er noen begrensninger ift antall vaksiner som kan settes i løpet av en dag i eksisterende vaksinesenter, derfor har Rakkestad kommune inngått avtale med bedriftshelsetjenesten Avonova om vaksinehjelp i kulturhuset tirsdag 4. januar, onsdag 5. januar og onsdag 12. januar. Onsdagene bli langdager til kl 18.00.

Vaksinesenteret 

Vaksinesenteret starter opp med timeavtalt vaksinering mandag 3. januar. Det vil vaksineres hver uke mandag til torsdag.

Drop-in blir fast hver mandag fra kl 15.00 - 17.00 mandager.

Tirsdag blir fast langdag for timebestilling med vaksinering frem til kl 18.00.

Stor suksess med drop-in

Totalt 638 personer har fått vaksine på 5 drop-in dager forrige uke og mandag denne uken. Det er et antall Rakkestad kommune er godt fornøyd med.

24 personer fikk første vaksine, de fleste på drop-in og noen på forhåndsbookede timer.

Mandag 20.12.21 var siste vaksinedag i 2021. Nå skal vaksinesenteret bygges om og skal stå klart til mandag 3. januar.