Det europeiske legemiddelbyrået EMA har vurdert oppfriskningsvaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksinen og konkluderte mandag 4. oktober med at man kan vurdere å gi boosterdose til personer fra 18 år når det har gått minst seks måneder etter dose to.

Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse.

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Influensavaksine
Kommunene har god vaksinasjonskapasitet og er bedt om å ha beredskap for å kunne tilby oppfriskningsdoser. Dersom de har utfordringer med kapasiteten når de samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, skal de prioritere etter denne rekkefølgen:

 • Første dose til uvaksinerte
 • Andre dose til dem som kun er vaksinert med én dose
 • Tredje dose til immunsupprimerte
 • Sesonginfluensavaksine
 • Oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 skal ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa.

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

Svært god beskyttelse
Vaksinene som benyttes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet gir svært god beskyttelse mot alvorlig koronavirusinfeksjon, og 85 prosent av alle over 18 år er fullvaksinerte. Vaksinasjon pågår fremdeles i gruppen 12 år og eldre. Personer med alvorlig svekket immunforsvar, har allerede fått tilbud om dose tre.

Tilgangen på vaksiner er god. Vaksinasjon med oppfriskningsdoser av koronavaksine vil skje fra månedsskiftet oktober-november, etter at influensavaksineringen er ferdig. Det vil være forskjeller mellom kommunene når de ulike gruppene er ferdigvaksinert.

Flere land har begynt å tilby oppfriskningsdoser. 3,2 millioner israelere er vaksinert med boosterdose. Danmark tilbyr tredje dose til sykehjemsbeboere, og de vurderer også å tilby det til eldre og risikogruppene. Sverige anbefaler oppfriskningsdose til personer over 80 år og sykehjemsbeboere.

Ekstra dose til Janssen-vaksinerte
Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose med mRNA-vaksine til dem som har fått én dose Janssen-vaksine. Janssen-vaksinen er en én-dosevaksine.

Fullvaksinasjon med Janssen med én dose ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom sammenliknet med to doser med mRNA-vaksine. FHI anbefaler derfor en dose mRNA-vaksine for å øke beskyttelsen. De som ønsker å ta en ekstra dose med mRNA-vaksine kan ta kontakt med vaksinasjonstilbudet i kommunen de oppholder seg i.

Dette betyr begrepene

 • Tredje dose
  • Ekstra vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser.
 • Oppfriskningsdose
  • Kan gis til personer som forventes å ha god effekt av to doser. De får en ekstra dose for å beholde den gode effekten.
 • Boosterdose
  • Det samme som oppfriskningsdose.

Egenerklæringsskjema - du får en melding i forkant hvor du kan følge en lenke til ett digitalt egenerklæringsskjema. Dersom du ikke får gjort dette så kan du skrive det ut egenerklæring på papir å ta med. Link til pdf - finner du i skjemaer nederst på denne siden. og er det egenerklæringsbehov på ett annet språk, så finner du lenke til siden under - Lenker - nederst i artikkelen.