Oppfriskingsdoser og influensavaksinering fremover
Influensavaksineringen av personer i risikogrupper er ferdigstilt i Rakkestad. Fastlegene overtar nå ansvaret for alle andre personer i risikogrupper som ønsker influensavaksine og evt pneumokokkvaksine. Personer som ikke er i målgruppen for influensavaksine kan ta vaksinen på apotek mot at de betaler vaksinen selv.
 
Alle over 65 år og de med svekket immunforsvar skal prioriteres slik at de får sine oppfriskningsdoser med koronavaksine. Intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdosen er nå satt til minimum 5 måneder (tidligere 6 måneder) for personer over 65 år. Personer med alvorlig svekket immunforsvar får 3. dose minimum 4 uker etter 2. dose. Utvalgte deler av helsepersonell (de med pasientnært arbeid som over tid jobber med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke) får også tilbud om oppfriskningsdose. Intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdosen for helsepersonell er minimum 6 måneder. Deretter alle innbyggere over 18 år.

FHI anbefaler fortsatt ikke å gi koronavaksine og influensavaksine samtidig, men heller tilstrebe en ukes mellomrom.

Rakkestad kommune har sendt brev til alle over 65 år. Helsepersonell har fått informasjon via sine ledere. Informasjon til alle over 18 år som ikke tilhører de prioriterte gruppene foran vil få informasjon av Rakkestad kommune så fort det foreligger.

Før kommunene kan tilby oppfriskningsdose til personer mellom 18 og 64 år, må de prioritere å gi første og andre vaksinedose, tredje dose til personer med svakt immunforsvar, oppfriskningsdose til personer som er 65 år og eldre, samt helsepersonell. I tillegg kommer vaksinering mot influensa. Les informasjon fra Regjeringen her

Oppfriskningsdose til helsepersonell
Regjeringen har i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet besluttet at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Dette vil i første omgang være personell ved sykehjem og i hjemmetjenesten, og andre med tilsvarende pasientkontakt som arbeider innenfor ulike deler av primær- og spesialisthelsetjenesten. Som regjeringen signaliserer i sin pressemelding anslås det at dette vil gjelde cirka halvparten av helsepersonell med pasientkontakt.
Les Regjeringens pressemelding her

Hensikt
Formålet med å tilby en oppfriskningsdose til helsepersonell er å bedre beskyttelsen mot å bli smittet med koronaviruset, og hensikten er først og fremst å redusere risiko for å smitte videre til sårbare pasienter. Akkurat hvor stor effekt denne dosen vil ha på videresmitte er foreløpig ikke avklart. Det er sannsynlig at en oppfriskningsdose vil gi de samme bivirkninger som er beskrevet etter første og andre 
dose, men kunnskapen er foreløpig begrenset. 

Skal ikke gå på bekostning av vaksinering av de eldre
Oppfriskningsvaksinering av helsepersonell skal ikke gå på bekostning av oppfriskningsvaksinering av de eldste eller influensavaksineringen av de eldste og risikogruppene. Oppfriskningsdose til helsepersonell er et tilbud, og all vaksinasjon er frivillig.