Følgende bør testes:  

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test

Les mer om dette på FHI sine sider