• Anmoder pårørende om bruk av munnbind ved besøk.
  • Inntil to besøkende per boenhet av gangen.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesarealer i omsorgsboligene.
  • Det er ingen restriksjoner til antall besøk og varighet på besøk.
  • Vi anbefaler at alle turer for beboere i omsorgsboligene reduseres til det absolutt nødvendige.

Ta gjerne kontakt med personalet / ledelsen ved omsorgsboligene dersom du har spørsmål, ønsker veiledning og råd.