Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene.

Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli.

Les mer på Regjeringen.no om de oppdaterte reiserådene.