Vi har forståelse for at mange ønsker å komme i gang med aktivitet etter oppholdet ifm høytiden, men vi ber om forståelse for at vi ønsker at oppstarten utsettes. Regjeringen anbefalinger må være førende.

Anbefalingen gjelder bredt og for alle, som kor, korps, idrettslag, andre frivillige lag og foreninger, private mm.

Anbefalingene gjelder for alle aldersgrupper.

Alle aktiviteter og arrangement på Familiesenter avlyses

I tråd med anbefalingene til kommunen for utsettelse av gruppeaktiviteter, så blir alle aktiviteter og arrangement, mandag 4. til og med fredag 16. januar, ved Familiesenteret avlyst. Større behandlingsgrupper i psykisk helsearbeid og rustjeneste blir også avlyst.