"Kriseledelsen har i sitt møte onsdag morgen (7. oktober) besluttet å avvente ytterligere tiltak til onsdagens prøvesvar foreligger. Informasjon om dette legges ut på våre nettsider ila ettermiddagen/kvelden.

Det betyr at skoler og barnehager ikke stenges, men at de tiltak som er iverksatt tirsdag kveld videreføres."

 

Smitteutbruddet er fremdeles uavklart og Rakkestad kommune avventer prøveresultater onsdag for å få en bedre oversikt over utbruddet omfang.

De iverksatte tiltak som videreføres er:

- Skautun og omsorgsboliger stenges for besøkende inntil videre

- Pålegg om bruk av munnbind for ansatte innført i helse- og omsorgsinstitusjoner

- Servicekontoret og NAV mottak stenger dørene for besøkende, tjenestene er tilgjengelige digitalt via nettsider, telefon og epost.

- Interne møter og samlinger reduseres eller utsettes

- Hjemmekontor innføres for de som har mulighet til det

 

Rakkestad kommune gjentar oppfordringen til alle om å begrense sosial omgang, aktivitet og arrangementer til dette utbruddet er slått tilbake.