De nye anbefalingene er basert på råd fra FHI som regjeringen nylig har mottatt.

– Overvåkingen vår viser at smitten øker. Vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens beredskap og vi har sørget for å ha nok tilgjengelig vaksine. Det er lenge siden de eldste fikk forrige oppfriskningsdose. Derfor er det behov for å vaksinere de mest sårbare innbyggerne våre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Vaksinering av mange midt i ferien vil være krevende for en del kommuner. Jeg vil derfor understreke at vaksineringstempoet må tilpasses kommunenes kapasitet, legger hun til. 

Målgruppene for oppfriskningsdosen

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre
  3. Aldersgruppen 75-79 år

Alle fra 75 år og oppover anbefales nå en ny oppfriskningsdose koronavaksine med oppstart 1. juli 2022. Sykehjemsbeboere og personer over 80 bør prioriteres først, samtidig som kommunene gis rom til å finne gode løsninger lokalt for å gi flest mulig i målgruppen et tilbud.

Kommunene må også planlegge for å kunne tilby ny oppfriskningsdose til personer fra 65 år og oppover samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer fra 1. september. Pandemien er uforutsigbar, og kommunene må fortsatt være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og andre grupper.

Staten dekker kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet og kommunene kan benytte apotek eller private aktører til å gjennomføre vaksineringen dersom de finner dette hensiktsmessig.

Brev til kommunene - anbefaling om oppfriskningsdose koronavaksine for flere grupper

Les mer om koronavaksinering på Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider