Alle blir oppringt

I uke 3 forventer vi å ha fått nok vaksine til å sette på innbyggere utenom sykehjemmet. Vi begynner med de eldste, over 85 år.

Rakkestad kommune ringer opp alle som får tilbud om vaksine med informasjon om tidspunkt.

Kulturhuset

Vaksinasjonen vil foregå i kulturhuset. 

Huset vil bli tilrettelagt for alle og organisert med innganger og utganger tilpasset smittevernhensyn. 

Rakkestad kommune vil ha personell på stedet som tar seg av de som skal vaksineres.

Følger vaksinasjonsprioriteringen fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en detaljert prioriteringsplan for hvem som kan få vaksine

Les alt om koronavaksinasjon her

Viktig å ta telefonen

Blir du oppringt av et ukjent nummer er det viktig at du tar telefonen. 

Det kan være smittesporerne eller det kan være tilbud om vaksine eller annen viktig beskjed fra Rakkestad kommune.